Print this page

Искате ли да откриете лидера в себе си?

Искате ли да изкарате наяве онази харизма, която кара хората да Ви следват във всяка Ваша стъпка?

Лидерството не е положение, лидерството е процес!

Разрешаването на конфликти на работното място е всекидневно явление, което може или да засили, или да наруши динамиката на лидера, екипа или на цялата компания. Атмосферата в организацията Ви може да стане нездравословна, ако лидерът избере да остави конфликтите да тлеят, вместо да се изправи с тях лице в лице. Справянето с конфликти може да е трудна задача, особено ако не сте запознати с цялостната работна екосистема, в която работи индивидът или екипът, създаващ проблема, и това как усилията ви за разрешаването му могат да окажат влияние на цялата система.

Защо лидерството е важно?

Лидерът трябва да действа отговорно и да бъде уважаван. Лидерството не е състезание за популярност, то е сериозна отговорност, която включва най-вече развиването и насочването на пълния потенциал на хора, екипи и организации. Важна част от процеса на развиването на потенциала е умението да се решават конфликтите, преди напрежението да се превърне в разрушителен хаос. 

Всеки лидер трябва да си задава въпроси като, "Какви са моите основни ценности? Що за ръководни ценности ще създаде най-продуктивна работа околната среда, където хората ще се представят по най-добрия начин? "Без добро разбиране на основните ни ценности, ние ще бъдем по-малко от ефективни лидери обречени да страдат от посредствени способности.

Това обучение ще Ви помогне да:

Да откриете лидера в себе си;

Да мотивирате екипа си;

Да подобрите сигурността си при вземане на решения;

Да станете по-убедителни;

Запишете се на нашето обучение, и ще получите тези и още много практически умения!

http://achieversbusinesscenter.com/event/liderstvo-v-rabotna-sreda/

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…