Капана.БГ

Капана.БГ

Експозицията, включваща творбите на 34 автори носи знаковото за града заглавие „Пловдив 2019“

Преди броени дни, Българският културен институт /БКИ/ в Берлин посрещна в своето галерийно пространство една впечатляваща изложба на Дружество на пловдивските художници, която носи знаковото за града заглавие „Пловдив 2019“.

Куратор на експозицията е Снежана Фурнаджиева - Председател на ДПХ.  За представянето в Германия бяха подбрани творбите на 34 пловдивски творци - едни от най-добрите и утвърдени автори на живопис и графика и интересни млади пловдивски художници, впечатляващи със своите търсения, техника и оригиналност в мисленето. 

„Аранжирана и подредена, изложбата предизвика искреното възхищение на сътрудниците на БКИ, които възкликнаха още преди откриването "Сякаш националната галерия е тук!". Всяка картина грееше със собствена светлина, без да задушава останалите. Бяхме посрещнати с изключителна топлина, внимание и грижа. Силно впечатление ни направи уважението, демонстрирано както от страна на целия екип на Българското посолство и Н.Пр. посланика, така и от присъствието на Председателя на парламентарната комисия по Култура и медии Вежди Рашидов и екип. Немските художници и почитатели на изкуството препълниха залата и  демонстрираха  изключителен интерес към изложбата и към бъдещи проекти и планове за съвместна дейност“, разказа Снежана Фурнаджиева след завръщането си.

По време на официалното откриване, съчетавайки ролята си на куратор, но и на Председател на най-старата творческа гилдия в Южна България, Фурнаджиева представи на домакините и гостите един от най-старите и живи градове - Пловдив, цивилизациите и културата, оформили духа на хилядолетния град. Тя разказа и за Пловдив - Европейската столица на културата 2019г. и нейната запазена „визитната картичка“ - пловдивските художници, прославили града по света.

„Изкуството е най-стабилен и искрен мост между народите. Представих изложбата и посланията на пловдивските творци. На фона на приятна музика, изложбата се откри тържествено със суперлативи за качествата ѝ от директора на БКИ и обстоен професионален анализ  за художествените ѝ достойнства от изкуствовед, сътрудник към БКИ, който дълги години е работил и в Националната галерия в София“, разказа още Снежана Фурнаджиева.

В дните от престоя си в Берлин, пловдивските творци имаха многобройни срещи с представители на Дружеството на немските художници, по време на които бяха обсъдени идеи за съвместни проекти, които предстои да бъдат осъществени. Разгледаха и няколко експозиции в Берлин – от времето на Ренесанса и изложби на съвременно модерно изкуство.

„Сърдечни благодарности на директора на БКИ Борислав Петранов и сътрудничката му Искра, с които установихме трайни приятелски взаимоотношения. Благодаря от сърце за активното съдействие и помощ на Антония Дуенде - български художник, която от години живее и работи в Берлин“, сподели още Снежана Фурнаджиева.

Тя  изказа своята и на авторите благодарност към Община Пловдив, с финансовата подкрепа на която се осъществи пътуването чрез програмата за финансиране на „Събития и кампании, популяризиращи културата на Пловдив в чужбина и съвместна дейност с българските културни институти и мисии в чужбина“ от Културния календар на града за 2019 година.  

Между една четвърт и една трета от пловдивчани следват принципа #БезОтпадъци в ежедневието си

В Международния ден без найлонови торбички платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ публикува резултатите от представително проучване на отношението и нагласите към живот #БезОтпадъци. То търси отговори на въпросите дали пловдивчани са склонни да участват активно в опазването на чистотата в града, да рециклират отпадъците си и да променят поведението си.

На базата на общия анализ от изследването средно една четвърт (а за определени социални групи до една трета) от участниците в проучването, могат да се определят като активни защитници на околната среда и чистотата в града. Това са жители, които прилагат в ежедневието си част от принципите за живот #БезОтпадъци. Много от тях събират и изхвърлят разделно отпадъците, намаляват използването на пластмаса за еднократна употреба, говорят активно в семейството си по темата, много добре са запознати с въздействието на отпадъците върху околната среда, участват в акции по почистване и облагородяване на публични зони и като цяло са по-непримирими към замърсяването и безразборното замърсяване. Преобладаващите участници в тези групи са учащи, хора с висше образование, хора със свободни професии и жени.

Една по-голяма група – между 40% и 50% - декларира, че все пак предприема известни действия за намаляване на отпадъците, като например използва хартиени чашки за еднократна употреба вместо пластмасови (49%), пазарува с чанти за многократна употреба вместо с найлонови торбички (40%), пренася храна в кутии за многократна употреба (43%) и др. под. Но за да може тези усилия да имат значение, важно е освен намаляване на употребата им в ежедневието, да се погрижим и за рециклирането на опаковките и торбичките, които все още няма как да избегнем.

Едва 27% от запитаните посочват, че редовно събират отпадъците в домакинството си разделно. 40% правят това рядко. Като цяло информираността за ползите и начините за разделно събиране на отпадъците сред гражданите на Пловдив е ниско - почти ⅔ заявяват, че не са информирани, а под ⅓ знаят как се прави това. Тези ниски резултати идват на фона на демонстрираната иначе сериозна загриженост към околната среда сред участниците в проучването. 68% посочват, че опазването й е много важно за тях, а за около и над 90% влиянието на пластмасовите опаковки върху околната среда и здравето е проблем. 60% от запитаните посочват пластмасите като най-опасните битови отпадъци. И въпреки че 63% оценяват, че в кварталите им има условия за разделно събиране на отпадъците, само под една трета се ангажират да събират разделно у дома. Тази група почти напълно съвпада с тези, които са добре информирани за ползите и начините за разделно събиране и оползотворяването на отпадъци.

Интересно е, че хората нямат възможност да изхвърлят разделно извън дома си. Съвсем малък дял респонденти посочват, че има добри условия за това в заведенията на самообслужване (едва 11%), парковете (17%), учебните заведения (25%) и офисите (37%). Като сериозна пречка за разделно събиране на отпадъците са посочени и митовете, че събирането е неефективно (посочено от 46% от участниците) и липсата на осъзнаване на важността на темата (според 44%).

Като цяло изследването регистрира сериозна разлика между декларираните от хората убеждения и реално предприетите действия в тяхна защита. 85% от участниците в проучването например декларират, че намират за важни и полезни обществените инициативи за опазване на околната среда, но едва между 15 и 19% редовно участват в дейности като почистване и облагородяване на обществени пространства или зони около дома си. Все още като че ли се очаква някой друг да се погрижи за чистотата. Около 50% от участниците в анкетата отговарят с уклончивото „по-скоро да“ на въпроса дали личните усилия имат значение за опазване на чистотата в града. Крайните оптимисти (посочили отговор „да“) и крайните песимисти (посочили отговор „не“) по темата за личната отговорност към чистотата са с изравнени сили – по ок. 25%.

 Добрата новина според платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ е, че групата на активните граждани има потенциал да бъде разширена поне до 40%, тъй като приблизително толкова от участниците в проучването посочват, че са участвали под една или друга форма в различни инициативи по почистване на обществени зони (15% правят това редовно, а 25% рядко). „Нашият опит в работа с граждани и доброволци показва, че хората, които веднъж или два пъти участват в подобни акции, остават ангажирани с каузата и рано или късно отново се включват като активисти“ – казва Ласка Ненова от сдружение БГ Бъди активен. „С предстоящите инициативи на „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ в идните месеци се надяваме да въвлечем отново тези по-пасивни застъпници на чистотата и опазването на околната среда, като им предложим добри възможности да научат повече по темата, да обменят опит с други активисти и да тестват различни дребни стъпки за по-чист начин на живот. А за сега – намалете употребата на найлоновите торбички и събирайте за рециклиране тези, които вече сте събрали у дома“ – допълва тя.  

 Изследването за нагласите за живот #БезОтпадъци е направено от Института за финансови проучвания и иновации в Пловдив през април и май 2019 г. сред 602 пълнолетни жители на Пловдив. Извадката възпроизвежда основните характеристики на структурата на населението на града по пол, възраст, образование, етническа принадлежност и район на местоживеене. Прочетете повече в сайта на БГ Бъди активен.

Платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ работи активно от м. април 2019 г. и вече подкрепи значителни събития от календара на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, като осигури обучения и подкрепа за разделно събиране на отпадъците. Бяха проведени и няколко акции сред гражданите, с които да бъде привлечено вниманието им към нуждата от лична отговорност в опазването на чистота. Активните инициативи на платформата са:

  • Чисти вечери - от събота 6 юли, два пъти седмично, доброволци на платформата ще провеждат забавни занимания и игри, посветени на намаляване и оползотворяване на отпадъците в Градската градина в Пловдив;
  • Акция към компаниите, които имат желание да въведат разделно събиране в офисите си - подкрепа с материали и обучения;
  • Откриване на специално обществено пространство _Място #БезОтпадъци, което ще се превърне в притегателна точка за чисти инициативи на принципа на т.нар. тактически урбанизъм;
  • До 5 юли продължава играта с награди на платформата за поддържане на околоблокови пространства;
  • В ход е и набирането на предложения за облагородяване на обществени зони в кварталите на Пловдив;
  • Предстои и анонс за надпревара за събиране на пластмасови опаковки в полза на местните общности;
  • През септември ще бъде организирано Есенно почистване на различни градски зони.

Повече информация ще намерите в страницата на инициативата във Фейсбук „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ и в сайта на сдружение БГ Бъди активен.

За „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“

Платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ е създадена от пловдивското сдружение „БГ Бъди активен“. Тя включва четири основни дейности. Първата насока е #ПразнувамеЧисто - чрез която се подкрепят организатори на събития, за да намалят и оползотворят отпадъците от големите събития в Пловдив в годината на Европейска столица на културата. Във втората линия на платформата #Рециклираме2019 се създават образователни ресурси и практически съвети, с които гражданите да бъдат мотивирани да намалят и събират разделно отпадъците си. Срещу събраните отпадъци ще бъдат създадени модерни места за сядане в града. Като трета насока в „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ се организира почистване на различни зони в града, а събраните отпадъци ще бъдат разделени и предадени за оползотворяване. Темата е #ПочиствамеЗаедно. Под мотото #ПроменямеЗаедно ще се обновят до 2 зони в града, като конкретните места ще бъдат избрани в сътрудничество с граждани на Пловдив.

Вторник, 02 Юли 2019 14:32

Рок лицата на Hills-а (СНИМКИ)

снимки: Георги Матов

Три дни здрав рок разтресе Гребната база в отминалия дълъг уикенд. Шарени и по-традиционни, весели и сериозни, мокри и сухи пловдивчани и гости на града се забавляваха с много здрави групи на трите фестивални сцени на Hills of Rock.

Първият ден ще се запомни със страхотния концерт на Disturbed под поройния дъжд. В съботата под тепетата пристигнаха Whitesnake, на които дългата кариера вече си личеше, но все пак ще се запомнят с пловдивското си участие. Финал на феста даде женската рок енергия на Шърли Менсън и Гарбидж в неделната вечер.

Вижте шарените лица на рокаджиите в галерията ни:

Американците впечатлени от българската история и култура

Американският хор „Ню Амстердам Сингърс“ ще посети четири български града – Варна, Велико Търново, Пловдив и София, като част от 17-ото си лятно турне. Музикантите ще пеят заедно с изтъкнати родни хорове и ще представят хоровите традиции на двете държави.

В Пловдив концертът ще се състои на 4 юли от 19 часа в Регионалния исторически музей, а към американците се включва Академичен смесен хор „Гаудеамус“ с директор Весела Гелева.

„Ню Амстердам Сингърс“ ще изпълнят избрана европейска и американска музика, както и фолклорни песни и спиричуъли.

Клара Лонгстрет, Диригент и музикален директор на хора е Клара Лонгстрет, а асистент-диригент и корепетитор е Дейвид Река.

Клара Лонгстрет споделя:

Имената на трима от американските композитори в нашата програма може да са непознати за българската публика, но ние изпълняваме много от техните творби и са сред любимите ни.

Композиторът Матю Харис е обичан от американските хорове заради способността му да пише музика, която е едновременно сериозна и забавна. Например, седемте му тома музика по шекспирови пиеси, най-новият от които е създаден за „Ню Амстердам Сингърс” и в който отделните гласове на хора изпълняват интересни мелодии. Той често включва ритми от света на популярната песен по изкусен начин, без компромис с високото професионално майсторство. През 1993 година записахме няколко от ранните му мадригали по текстове на Шекспир, включително и тези, които ще чуете днес, и изпълняваме неговата музика вече 25 години.

Андрю Риндфлейш е по-скорошно откритие на Ню Амстердам Сингърс. Неговите творби често са сложни, с плашещо трудни ритми. Както и Харис, той пише музика с интерес към всички гласове. „Ирландска благословия“, която изпълняваме днес, е истински прекрасна.

Бен Мур е визуален артист, който открива музиката в зряла възраст. Първо пише художествени песни за солови гласове, които стават популярни благодарение на звездите на Метрополитън опера. След това аранжира някои от тях за хор. В допълнение към творбата, която изпълняваме днес, „Езерният остров Инисфрий”, Ню Амстердам Сингърс са изпълнявали и по-дълго произведение на Мур по текстове от писма на Ван Гог до брат му, наречено „Скъпи Тео”. Преди година, Ню Амстердам Сингърс направиха премиера на новия хоров цикъл, създаден от Бен Мур, озаглавен „Вълната се надига” по творчеството на Вирджиния Улф.

Kлара Лонгстрет е основател и музикален директор на Ню Амстердам Сингърс, който навлиза в своя 52-ри сезон. Под нейно ръководство, Ню Амстердам Сингърс днес е известен като един от водещите аматьорски хорове в Ню Йорк. Госпожа Лонгстрет учи дирижиране в Харвардския университет и Джулиард скул, където получава магистърската си степен. Учила е в Музикалния колеж „Манс” и е участвала във Баховия фестивал в щата Орегон. Госпожа Лонгстрет често е канена за член на жури на хорови конкурси и е избрана да представи лекция-демонстрация на тема „Приключения в хоровото изкуство” на Конвенцията на източната дивизия на Американската асоциация на хоровите директори. През 2009 г. получава награда, връчвана на именити възпитаници на Колежа Радклиф на Харвардския университет, като признание за създаването и дългогодишното ръководство на хор „Ню Амстердам Сингърс”.

Хор „Ню Амстердам Сингърс” е акапелен, двоен смесен хор и изпълнява широк спектър музика – от 16-ти век до съвременна, включително създадена специално за хора.

Хор „Ню Амстердам Сингърс” e пял на една сцена с Нюйоркската филхармония под диригентството на Ленард Бърнстейн в Алис Тъли Хол и Карнеги Хол в Ню Йорк и в Тангълуд, летния дом на Бостънския симфоничен оркестър в щата Масачузетс. Хор „Ню Амстердам Сингърс” е участвал във фестивали в Ираклион, Гърция; Гранада, Испания; Мендзиздрое, Полша; Алгарве, Португалия; Les Chorégies d’Orange, Франция; и Международния музикален фестивал Llangollen в Уелс. Хорът е участвал в концертни турнета в Турция, Скандинавия, Хърватия, Испания, Русия и Прибалтика, Куба, Аржентина и Уругвай, южна Африка, Исландия и Дания.

„В нашето 17-о международно лятно концертно турне сме щастливи да посетим четири града в България–Варна, Велико Търново, Пловдив и София. Като музикални посланици на Съединените щати, при завръщането си у дома, в Ню Йорк, ще станем и посланици на България като споделим впечатленията си от вашата страна: за древната история, за която научихме от вашите музеи и археологически обекти; за красивите природни пейзажи, които се откриваха пред погледите ни докато обикаляхме страната с автобус; за съвременната култура, представена чрез богатата хорова и танцова традиция; за невероятните гастрономически преживявания и, най-вече, за топлината и гостоприемството на българите. Благодарим ви за това незабравимо пътуване,“ споделят хористите. „Благодарни сме за възможността да пеем заедно с изтъкнати български хорове във всеки един от градовете, които ще посетим. Тези преживявания създават богати и незбравими спомени.“

Графити артистите Ела & Питр започнаха работата си върху гигантското изображение с площ 5000 м² на тема "Заедно" със студентите, участващи във Фестивала на студентите фрянкофони от Централна и Източна Европа "Креативни заедно".

Френският институт в България в партньорство с Университетската агенция на Франкофонията и Фондация "Пловдив 2019" Ви кани да видите тази огромна живописна творба и да участвате във видеоклип и снимки, заснети с дрон, на 4 юли  в 10:30 ч. в двора на ХГ "Св. св. Кирил и Методий", ул. "Хан Кубрат" 15, Пловдив.

Фестивалът на студентите франкофони от Централна и Източна Европа "Креативни заедно" стартира динамично и с въображение в Пловдив - Европейска столица на културата 2019. От 1 до 5 юли, 100 студенти от 16 различни националности се събират заедно, за да честват своите култури и многообразие.

Пет различни ателиета, ще  насърчат артистичността на младите хора и ще развият техните таланти: танци, театър, музика, дигитална култура и градско изкуство.

Краят на фестивала ще бъде отбелязан с галавечер. Очакваме ви на 5 юли, от 19:00 ч., в Аула Магна, Факултет по дентална медицина, Медицински университет - Пловдив, бул. Христо Ботев 3.

Фестивалът на студентите франкофони се организира от Университетската агенция на Франкофонията в партньорство с Международната организация на Франкофонията и Френския институт в България за частта културна програма, Медицинския университет – Пловдив, както и Френско-германския културен фонд, Международната делегация Валония-Брюксел, Оргахим, Mr. Bricolage и Telus International.

Вторник, 02 Юли 2019 08:53

ЛЮБЭ идват в Пловдив

Празнуват 30 години на сцената на зала С.И.²Л.А

Билетите са от 30 до 100 лева

Едни от най-големите звезди на руската музика ЛЮБЭ ще изнесат два грандиозни концерта, посветени на 30-годишния юбилей на легендарната група през декември. Събитията ще се състоят на 05 декември във Варна (дворец на културата и спорта), на 6 декември в Пловдив от 20.00 часа в Зала С.И.²Л.А и на 07 декември в София НДК зала 1.

През последните три десетилетия групата заема челни позиции на руския музикален небосклон с незабравимите си хитове, навяващи приятна носталгия и способни да усмихнат и разплачат всеки слушател. По време на юбилейните си концерти у нас, артистите начело с легендарния вокалист Николай Расторгуев, ще изпълнят най-култовите си песни пред родната аудитория. Някои от тях са любимите на всички меломани “Комбат”, “Солдат”, “Там за туманами”, “Песня о звёздах”, “Позови Меня Тихо По Имени” и много други.

ЛЮБЭ e най-голямата група на Русия, чиято музика хармонично смесва елементи от рок, поп, руска фолклорна и военна музика. Формацията е основана през 1989 г. и досега има издадени 10 студийни албума и множество концертни записи и сборни дискове.

Фен базата на групата е огромна – от работник във фабрика до първи държавни лица. Не само президента на руската федерация Владимир Путин обяви ЛЮБЭ за любимата си музикална формация, но и примата на руската естрада Алла Пугачова фаворитизира групата.

В началото на 1989 г. ЛЮБЭ записват първите си песни – „Либерци“ и „Батька Махно“. Същата година започват първите им турнета заедно с „Коледни срещи“ и Алла Пугачова. По съвет на Алла Борисовна при изпълнение на песента „Горе вдясно“ Расторгуев носи военна куртка, която се превръща в негова запазена марка през следващите години.

Идеята за създаването на групата е на продуцента и композитор Игор Матвиенко, който е автор на всичките им композиции. В края на 80-те той написва музиката за дебютните песни, а като постоянен лидер на ЛЮБЭ се присъединява Николай Расторгуев. На него принадлежи идеята за името на групата, което е свързано с популярното в онези години младежко движение Либерци.

В песните на легендарните ЛЮБЭ е събрана есенцията на руската душа “От Волга до Енисей”.

Билети в продажба в цялата страна в мрежата на: EVENTIM, OMV, Office 1, Orange, Технополис. Цените са от 30 до 100 лева.

Преди дни Пловдивското певческо дружество " Ангел Букорещлиев" с диригент Цветан Цветков се завърна от поредното си успешно участие на 21-вия Международен хоров фестивал в Монтекатини Терме, Италия.

От участващите девет хорови формации от САЩ, Израел, Ирландия, Русия, Германия, Великобритания и Италия (3 хорови формации), пловдивският хор  " Ангел Букорещлиев" получи специалната награда за " Най-добър звук и хармония".

Тя беше връчена от организация "Opera Open Florentino", журираща конкурсната част на фестивала. В репертоара на хора бяха включени произведения от български автори - обработен фолклор, хор от оперите " Набуко " и " Ломбардци " на Верди, както и популярни песни от италиански, английски и немски композитори.

Участието на ППД " Ангел Букорещлиев" се осъществи с подкрепата на Община Пловдив чрез спечелен проект по програма " Мобилност".

Страница 10 от 1545

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…