Print this page

Ивана Витанова е номинирана от ръководството на Филологическия факултет за отличен успех за високи постижения и активна извънаудиторна дейност

 

 

Годишната ректорска стипендия „Студент на година“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ спечели студентката от четвърти курс на специалността „Българска филология“, редовно обучение, Ивана Витанова. Стипендията е в размер на една ректорска заплата. Учредена е през 2020 г. година и се връчва на изявен студент бакалавър след прецизен подбор от номинации от жури, включващо петимата зам.-ректори на ПУ „Паисий Хилендарски“: проф. д-р Теменужка Йовчева, проф. д-р Антон Илиев, проф. д.п.н. Румяна Танкова, доц. д-р Мария Стоянова и доц. д-р Надя Чернева. Ректорът проф. д-р Румен Младенов връчва наградата е в навечерието на 8 декември – Студентския празник.

 

 

Ивана Витанова е номинирана от ръководството на Филологическия факултет на висшето училище за отличен успех – до момента общият успех от следването й е 6.00, за високи постижения и активна извънаудиторна дейност. Тя е съпредседател на Лингвистичния клуб в ПУ „Паисий Хилендарски“ – единствена по рода си научна организанция у нас, обединяваща студенти и докторанти със задълбочени интереси в областта на езикознанието. В периода 2019 – 2021 г. взема участие в редица национални и международни форуми и инициативи – конференции, олимпиади, семинари, практически тренинги. Сред тях са Националната олимпиада по езикова култура за студенти бакалаври, 20 – 21 май 2019 г., организирана от СУ „Св. Кл.Охридски“, където Ивана Витанова печели втора награда в индивидуалната надпревара, същевременно с това е капитан на един от отборите на ПУ, завоювали трето място в отборното състезание.

 

 

Тя участва и XXII национална научна конференция за студенти и докторанти „Музиката на словото“, провела се в Пловдив на 22 и 23 октомври 2020 г., и печели трета награда за участие с доклад в Секцията по литературознание. Модератор е при откриването на научната конференция за студенти и докторанти „Слово и идеологии“, отново под тепетата, на 20 и 21 май 2021 г., а също така и носител на втора награда за участие с доклад в Секцията по литературознание.

 

 

Останалите активности, в които се включва са: XXIII общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език в Пловдив на 10 януари 2021 г., където получава втора награда; практическо обучение „Storytelling“, реализирано в рамките на проект „Кохезионна политика на ЕС в България – Vox populi“; лектор в два онлайн семинара; автор на научни публикации и хроники, сред които „Пътят на и пътят към „изгубеното дете“ в повестите „Турски паша“ и „Неда“ на Любен Каравелов“ и „Ти сне от небесата пламък...“ – Прометеевият комплекс и творчеството на Пенчо Славейков“, публикувани във: Verba iuvenium. Словото на младите. Годишници на Националната научна конференция за студенти и докторанти.

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…