Print this page

Децата ни не се раждат с предписание за ползване. Да се намери отговор за конкретното дете, в конкретната ситуация, е възможно ако то се разглежда като различно от общото, т.е. от всички останали деца. Новото време, както и средата, в която виртуално или реално се намират семействата предпоставят не малко рискове. Комуникацията все повече се превръща вместо в разрешение, в проблем. "Къде тя се губи?" и "как да се намери?"- това са въпроси, които са свързани с конкретните системи – семейство и среда. „Родителите са виновни“ са често срещани отговори, които не помагат, а поставят семействата в условията на собствената си безпомощност. Групата цели да предложи пространството на тези, които задават въпроси и търсят отговори, за да напишат „предписание“ за своето дете. Нека не забравяме, че НЕ децата са смисълът за родителите, а Родителите са смисълът за Детето.

16 часа в Център за изкуства и себепознание "Пълдин АРТ Клуб" гр.Пловдив.

ЦЕЛИ НА ГРУПАТА:
- запознаване със спецификите на развитието на детето;
- обсъждане на персоналните предизвикателства пред родителите;
- новото време и детето – динамика и действителност;
- общи и индивидуални подходи в реализирането на общуването с детето;
- назоваване на конфликтите между поколенията – ценностна динамика, очаквания и неразбиране;
- намиране на решения във връзка с възпитанието и отглеждането на детето;
- очертаване на конкретното семейство, като неповторима система, касаеща само определените родители и определеното дете;
- придобиване на умения за оличностяване на детето.

ЗАДАЧИ:
- осигуряване на пространство за споделяне на ежедневието;
- предоставяне на конфиденциалност спрямо преживяванията на родителите в процеса на отглеждането на детето;
- предизвикване на диалози, целящи разбиране на детската гледна точка;
- предоставяне на унифицирани методики и стратегии за работа;
- създаване на персонални, работещи в конкретното семейство посоки и „отговори“ във връзка с отглеждането.
***
Срещите са насочени към родители, изправени пред предизвикателствата на детето и неговото развитие и ще се провеждат ежеседмично (всяка неделя)- от 16:00 до 19:00ч.
Таксата е 15лв. на посещение.

Водещи ще бъдат:
Лазар Атмаджов – педагог, с богат опит в педагогическата, превантивна и социална работата с деца и семейства; Манол Манолов – психолог, квалифициран в консултирането и пряката работа с деца и семейства.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…