Сключването на договори за одобрените проекти по Компонент 3 „Гражданска активност“ от Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив, разгледани и оценени на последното заседание от 10.03.2020 г.  се отлага до отмяната на специалния режим за обслужване на гражданите в Община Пловдив, в изпълнение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването по повод усложняващата се епидемиологична обстановка, Решението от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и разпоредбите на Общинския и Областен кризисен щаб с цел ограничаване разпространението на коронавируса.

Временно се спира набирането на предложения по Компонент 2 „Гражданска активност“ и Компонент 3 „Мобилност“ по Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив, до възстановяване на нормалния график на работа, позволяващ внасянето на документите в деловодството на Община Пловдив.

Преустановява се и разглеждането на вече постъпилите в деловодството на община Пловдив, проектни предложения, внесени през текущия месец март до второ нареждане.

Във връзка с удостояването с „Награда Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната година в отделните категории, Община Пловдив започва набиране на ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИТЕ.

Срокът е  до 30 март 2020 г.

Подаването може бъде извършено само онлайн на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Припомняме, че съгласно Статута:

Чл.19. Съставът на комисиите се формира по предложения на културните институти и организации, професионални и творчески организации и съюзи, училищата по изкуствата, висши учебни заведения, медиите, издателски къщи и други юридически лица, с предмет на дейност, свързан с културата.

Чл.20. Мотивираните предложения за членове на комисиите се подават писмено в срок до 30 март на всяка календарна година.

Чл.21. Предложените лица се включват в постоянен списък, който при необходимост се актуализира и от който се назначават членове в комисиите в зависимост от постъпилите предложения.

Чл.22. (1) Членовете на комисиите не могат да бъдат:

22.1. Вносители на предложения за награждаване с Награди „Пловдив“ в категориите по чл.8.

22.2. Свързани лица с предложените за награждаване или с членовете на управителни или контролни органи, вносители на предложения или предложени за награждаване.

(2) Преди започване на работа, членовете на комисиите подписват декларации за липсата на конфликт на интереси и за конфиденциалност.

Чл.23. Дейността на комисиите се ръководи от Заместник-кмета с ресор „Култура“ и се подпомага технически и експертно от секретар и юрист, служители на Община Пловдив. Експертите със спомагателни функции нямат право на глас при вземане на решенията.

 От 1 до 15 април ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – НОМИНАЦИИ за удостояване с „Награда Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната година или за цялостен принос. Предложенията за присъждане на Награда „Пловдив“ и на Специалната  награда „Пловдив“ се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица;

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1 и Приложение №2) и се подават в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април на всяка календарна година. Същите се завеждат в специален регистър с дата и час. Предложения, постъпили след посочения срок, не се разглеждат.

Документите Приложение №1 и Приложение №2 и Статута могат да бъдат изтеглени от страницата на Община Пловдив на адрес: www.plovdiv.bg

В случай, че усложнената епидемологична обстановка продължи, конкурсът ще бъде насрочен за по-късен етап.

Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването по повод усложняващата се епидемиологична обстановка и Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение Община Пловдив препоръчва на своите контрагенти да не предприемат пътувания, свързани с участия и представяния в събития, конкурси, фестивали, концерти и др.

Да следят информацията, предупрежденията и съветите, които МВнР публикува на официалната страница https://www.mfa.bg

в т.ч. в рубриките:

·         Aктуално състояние по държави във връзка  с въведените мерки срещу коронавируса – актуализира се ежедневно

·         Пълен списък с информация за въведените мерки във връзка с разпространението на коронавируса в 90 държави.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…